O Projekcie

Osoby niepełnosprawne to ok. 21% społeczeństwa. Wiele z tych osób pracuje, podróżuje i prowadzi aktywne życie społeczne, mimo swoich ograniczeń. Trzeba pamiętać, że i u osób dotychczas sprawnych po 50. roku życia częstość występowania rozmaitych ograniczeń drastycznie rośnie – zaczynają mieć problemy z chodzeniem, słuchem czy wzrokiem. Intensywne starzenie się społeczeństw Europy sprawia, że osób ze szczególnymi potrzebami stale przybywa.

Wprawdzie dzięki polityce równościowej Unii Europejskiej poszczególne państwa członkowskie wprowadziły anty-dyskryminacyjne przepisy prawne dotyczące również turystyki, to jednak branża ta nie zawsze jest przygotowana do obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami. Kształcenie i szkolenie zawodowe w tym sektorze i sektorach powiązanych, takich jak np. transport, problematykę klientów ze szczególnymi potrzebami najczęściej pomija lub nie poświęca jej zbyt wiele miejsca.

Odpowiedzią na ten problem jest międzynarodowy projekt pt. „Dostępność turystyki dla osób niepełnosprawnych (TEAD) „realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Transferu Innowacji w oparciu o umowę z Narodową Agencją nr 2012-1-PL1-LEO05-27449.

Projekt ten stanowi kontynuację projektu zakończonego w końcu 2011 r. pt. „Dostępność usług hotelarskich i cateringowych dla osób niepełnosprawnych” ACAD, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób niepełnosprawnych, organizacji zajmujących się kwestiami równościowymi, a także branży hotelarsko-gastronomicznej. Dlatego też w projekcie TEAD rezultaty jego poprzednika będą przenoszone na inne usługi w branży turystycznej- m.in. centra informacji turystycznej, biura podróży, organizacje przewodników turystycznych, usługi przewozu osób, biura promocji regionu itp . Rezultaty te będą wzbogacone o przykłady dobrych praktyk i doświadczenia nowego partnera w projekcie – Szwecji.

Projekt jest realizowany: 01.12.2012 – 30.11.2014

Ulotka

Ulotka TEAD